پیشــنهاد ویژه
شگفتــ انــگیز

دسته بندی مقالات

جدیدترین مقالات

نظرات مشتریان

درباره ما و افتخارات

سایت طب حکما یکی از نتایج فعالیت گروه دانشجویان پزشکی است که در سال 1399 شمسی توسط یکی از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه utma ارمنستان بنام آقای ایمان صادقی بعد از دعوت از برخی از دوستانشان پایه گذاری شد که پس از طی نمودن فراز و نشیب های زیادی مفتخر گردید که با معدودی از دوستان و نخبگان همان دپارتمان پزشکی و دیگر دست اندر کاران این رشته شریف سایتی را  با نام طب حکما با مدیریت عاملی شخص ایشان  راه اندازی نمایند  .

 

چنانچه از ظاهر این نام معلوم میگردد طب به معنای مطلق به مجموعه ای از برنامه های در برگیرنده صحت و سلامت فردی و اجتماعی و  همچنین روحانی و جسمانی را شامل می شود و از بخش دوم این عنوان تعلق این مجموعه گرانسنگ به حکیمان و دانشمندان فرهیخته تاریخ بشریت اشاره دارد که از ابتدای خلقت بشریت تاکنون در ادوار مختلف تاریخی در جایگاه شریف انبیاء و اولیاء الهی و یا دانشمندان و نوابغ زمانه خویش مانند خورشیدی تابناک ظهور نموده و همگان را از تشعشعات حیات بخش وجودشان بهره مند نمودند.

 

بنابرین ما مجموعه ای هستیم که با شرافتمان از سویدای دل و جان تلاش می نماییم هر آنچه برای خدمت _ و بهره مندی افراد و خانواده هایی که دغدغه زندگی سالم را دارند _ عرضه می نماییم با حفظ همین اصل سلامت با درستی و صداقتی باشد که عهده دار آن  گردیده ایم و به امید آن روزی که در نگاه زیبای شما مجموعه ای امین در تمام ابعاد فعالیتمان باشیم .